Canviar Contrasenya

Your search results

Política de Privacitat

A AUTOCARAVANES EMPORDÀ treballem per a garantir la privacitat en el tractament de les dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres:

– Responsable del tractament

– Finalitats del tractament de dades

– Plaç de conservació de dades

– Legitimació per al tractament de dades

– Comunicació de les dades

– Transferències internacionals de dades

– Drets

– Obtenció de Dades.

– Política de Cookies

1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

– Raó social: AUTOCARAVANES EMPORDÀ
– Nom Comercial: AUTOCARAVANES EMPORDÀ
– NIF: E55314934
– Adreça postal: c/ DELS HORTS, 3 – 17137 VILADAMAT (Girona)
– Telèfon: 615 18 90 92 (Albert) – 669 48 20 05 (Miquel)
– Correu electrònic: [email protected]

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que a AUTOCARAVANES EMPORDÀ tractem dades de contacte professional amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat a través del correu electrònic o del nostre formulari de contacte, tant a nivell particular com professional per informar-te dels nostres productes i serveis, donar resposta a la teva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior .

2. Gestionar les dades proporcionades pel client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.

3. Crear-te un compte d’usuari en el moment de tramitar la teva primera reserva online d’un allotjament de lloguer de temporada. D’aquesta manera, si en el moment de tramitar la teva primera reserva online d’un allotjament de lloguer de temporada no ets un usuari registrat, automàticament et crearem un compte i t’enviarem un e-mail de confirmació.

4. Millorar els serveis que utilitzis mitjançant l’estudi del seu comportament com a usuari per adaptar-lo a les teves necessitats i gustos. Pots gestionar les galetes seguint les instruccions indicades a la nostra política de cookies.

5. Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

3. PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, fins al moment en què sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Si deixes un comentari a la web, aquest i les seves metadades seran conservats per temps indefinit.

Per als usuaris que es registrin a la nostra web (en el cas que n’hi hagués), també conservem indefinidament la informació que el mateix usuari hagi facilitat en el seu perfil d’usuari. Qualsevol usuari pot veure, modificar i eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte el nom d’usuari, que no pot ser canviat). Els administradors del web també poden veure i modificar aquesta informació.

4. Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

– L’execució contractual de la prestació del servei corresponent en relació amb la finalitat indicada en l’apartat 1 anterior, és a dir, la gestió dels nostres serveis.

– El consentiment de l’usuari en relació amb les finalitats indicades a l’apartat 3 anterior.

– L’interès legítim del responsable del tractament per a les finalitats indicades a l’apartat 4 anterior. L’interès legítim consisteix a poder donar resposta a les consultes relatives al servei.

– El compliment d’obligacions legals aplicables AUTOCARAVANES EMPORDÀ per a la finalitat indicada en l’apartat 5.

5. DESTINATARIS

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les teves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

– Les teves dades personals podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a AUTOCARAVANES EMPORDÀ, com ara serveis de gestoria, entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments, o serveis d’allotjament de contingut. S’han subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a AUTOCARAVANES EMPORDÀ.

– Les teves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

6. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Es transfereixen dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

7. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a AUTOCARAVANES EMPORDÀ estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. AUTOCARAVANES EMPORDÀ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres mitjançant els correus electrònics indicats en l’apartat 1 o mitjançant els enllaços habilitats que trobaràs en els correus electrònics i comunicacions d’AUTOCARAVANES EMPORDÀ.

Alternativament, també pots dirigir-te a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: AUTOCARAVANES EMPORDÀ, c/ DELS HORTS, 3 – 17137 VILADAMAT (Girona). Indicant en el sobre “protecció de dades”. Recorda facilitar la major informació possible sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, còpia DNI, objecte de la sol·licitud ..

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

8. OBTENCIÓ DE DADES

Com hem obtingut les dades?

– Obtenim dades personals teus a través dels nostres formularis de contacte, quan deixes un comentari a la web, quan crees un compte d’usuari per tramitar una reserva online, o si ens envies un missatge al nostre correu electrònic.

– Les dades personals que tractem a AUTOCARAVANES EMPORDÀ procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.

– Et recordem que no has de facilitar dades de tercers llevat que es tinguis autorització d’aquests i els hagis informat prèviament.

– No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).

9. POLÍTICA DE COOKIES

Quines cookies utilitzem?

Per conèixer les galetes que utilitzem en aquesta pàgina web / aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç a la política de cookies.

  • Cerca Avançada

    fes clic a la data de Recollida i a la de Retorn

    més opcions